مدیریت

مدیریت شرکت تولیدی بازرگانی سامان رادمان سجاد : یوسف سجادی بمی
یوسف سجادی بمی متولد 1354 فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1383 با توجه به پشتوانه حدود 200 هکتار سطح زیر کشت خرمای مضافتی در شهرستان های بم ، فهرج و نرماشیر علیرغم مشکلات زیاد این صنعت همچون نبود کارخانه های بسته بندی، عدم برندسازی و... اقدام به راه اندازی سردخانه  ،کارخانه بسته بندی خرما و فعالیت در زمینه صادرات تحت عنوان مجموعه ای به نام سجاد نمود.
سوابق کاری:مدیریت شرکتهای   سجاد،کرمان رفاه ، نخلداران بم، ریاست هیات مدیره نخلداران ایران و شرکت تعاونی سردخانه داران، عضو هیات مدیره انجمن خرمای استان کرمان و شرکت خرمای بم و 7 سال خدمت در اتاق بازرگانی

شماره تماس مستقیم با مدیریت : 09131440071محصولات خرمای سجاد